Månad: april 2018

Nya amorteringskrav

Nya amorteringskrav

Den första mars detta året infördes de nya amorteringskraven. Dessa nya krav kommer att göra det svårare för hushåll att ta stora bolån, och förhoppningen är att minska skulderna hos hushållen. Fram till första mars har amorteringskravet legat på 1% oavsett storlek på lånet och det har varit enkelt att överbelåna sig. Enkelt uttryckt så betyder nya amorteringskraven att man i hushållet inte ska låna för över 4,5 gånger sin årsinkomst. Lånar man mer än den siffran så får man betala 2% i amortering jämfört med 1% som varit tidigare. Hushåll som har bolån för 4,5 gånger mer än sin årsinkomst kommer inte att beröras av nya amorteringskraven.

Har man en belåningsgrad över 70% blir kravet att amortera 2% per år.

Ligger man på en belåningsgrad mellan 50-70% blir kravet att amortera 1% per år som tidigare.

Med en belåningsgrad under 50% finns det inga krav på amortering.

Minussidan med nya amorteringskraven är att det blir svårt för förstagångsköpare att komma in i bostadsmarknaden. Främst är det studenter och yngre svenskar som påverkas. Det enskilda hushållets kostnader kommer kommer att påverkas i större grad. Sveriges hushållsskuldsättnings har gått över orimliga gränser i takt med att belåningsgraden stigit. Regeringen sätter nya amorteringskraven som ett förebyggande syfte mot hotet som uppstår inom den finansiella ekonomin nationellt. Att enskilda hushåll inte kommer kunna överbelåna sig ska leda till en mer hälsosam nationalekonomi.

Många hushåll valde mer stor sannolikhet att skaffa bolån innan första mars och lyckades undvika nya amorteringskravet. Men för dig som går i köptankar så kan det vara bra att se över din ekonomi och räkna ut hur mycket det nya amorteringskravet kommer att påverka dig.