Månad: december 2018

2017 rekordår för turism i Sverige

2017 rekordår för turism i Sverige

Det går bra för turistnäringen i Sverige. 2017 som var ett riktigt bra år kan nog inte bara bero på den låga svenska kronan. Det påverkar självklart en del men folk i världen reser mera och Sverige är ett tryggt land att resa till. Det är också ett spännande alternativ om man har varit överallt annars. Turisterna ökar tillväxten i turism, det är konsumtionen som går upp och hela 42% av omsättningen kan vi tacka dom utländska turisterna för.

FN spår att folk kommer att resa mera i framtiden också, och då är det naturligt att vi här i Norden får ta del av uppgången. Det är den svenska naturen som lockar. Här i Sverige så lever man väldigt nära naturen och det är det många som vill se och uppleva. En ökning av turister från andra land som Indien, Kina och USA står för en stor del av det. Det som är vardagsmat för oss är exotiskt för dom.

I takt med att intresset för Sverige ökar inom turism så betyder det också att man måste utbilda mer kompetent arbetskraft. Med 10 600 nya jobb i turistnäringen i 2017 så ger det också en välkommen boost i arbetsmarknaden. Det är spännande och framtiden ser ljus ut. Turism i Europa ökar tillsammans med Kina och USA, 4,4 %. Medans andra delar av världen som Nordafrika nu upplever en nedgång, hela 8%. Det slår hårt mot länder som Tunisien. Det beror delvis på att det har varit attacker mot turistmål och det en direkt effekt när turister inte vågar att åka dit.