Månad: november 2019

Höjda räntor oroar bolånetagare

Höjda räntor oroar bolånetagare

Höjd ränta oroar bolånetagare

Vi har länge varit bortskämda med en blomstrande högkonjunktur här i Sverige. Den senaste tiden har denna dock mattats av och istället har oron växt för en begynnande lågkonjunktur. Någon sådan menar dock Riksbanken att vi inte behöver bekymra oss över i det närmsta och förklarar att högkonjunkturen helt enkelt ebbat ut, vilket är helt normalt. Riksbanken meddelade nyligen att räntan sannolikt kommer höjas till 0 procent i december i år.

ICA banken har i samband med detta gjort en mätning där de uppskattar hur höjda räntor kommer slå mot bolånetagare som befinner sig på marknaden idag. Mätningarna visar att en kostnadsökning om 2 000 kr i månaden skulle slå hårt mot ungefär hälften av dessa – de skulle helt enkelt inte klara av en sådan ökning. Samtidigt uppger en fjärdedel av de tillfrågade hushållen att de inte skulle klara av en kostnadsökning på 1 000 kr i månaden.

Klokt att kalkylera med ränteökningar

Att det finns så pass många hushåll som inte skulle klara av en kostnadsökning är såklart oroande. Samtidigt är det ett relativt lugnande att räntan skulle behöva höjas från -0,25 upp till 1 procent för att en sådan kostnadsökning skulle ske, vilket inte är särskilt troligt i dagsläget. Enligt Riksbankens prognos kommer räntan förbli på 0 procent till år 2022.

Å andra sidan är det en väckarklocka för många och ett gott råd när du söker huslån är att kalkylera så att du med säkerhet vet att du kommer klara en ränteökning på 3 procent. Genom att teckna ett huslån binder du trots allt upp dig under en lång tid framöver och även om räntorna ligger bra idag vet du aldrig vad som kommer att hända i framtiden.